Состанок за продажба Sunkon 2021 година

  • news-img

Сункон одржа маркетинг работна конференција во 2021 година во седиштето на компанијата на 2 март 2021 година. Лидерите на компаниите и регионалните менаџери присуствуваа на состанокот.
На овој состанок за продажба, ја сумиравме маркетинг работата во 2020 година и го направивме планот за работа на маркетингот и распоредувањето на клучната работа за одделот за продажба во 2021 година. Во голема мера го зајакнавме моралот на маркетинг тимот, го зголемивме чувството за чест и кохезија на тимот.